Nabízíme instalaci tepelných čerpadel NIBE


Vzduch-voda                                        Země-voda

   

Provádíme vrty pro tepelné čerpadlo země-voda od projektu až po samotné spuštění čerpadla!

Naše firma provádí geologické vrty po celém území České republiky již přes 20 let, čímž je nám dobře známo geologické složení naší země. Naši kvalifikovaní pracovníci provedou průzkum Vašeho pozemku, vyhodnotí situaci a připraví přesnou cenovou nabídku na kompletní dílo.

Tepelné čerpadlo je nízkonákladové moderní vytápění budov s vysokou účinností přenosu zemské energie do tepla Vašich domovů.
Provedení prací a účinnost systému vždy závisí na geologii, kde budou vrty prováděny.

Dílo je vždy provedeno, aby výtěžnost zemské energie byla co nejvyšší. Veškerý použitý materiál je plně v souladu s normami ČSN, některé firmy provádí injektáž nekvalitní cemento/bentonitovou směsí s nízkým přenosem energie. Vrty jsou osazeny geotermálními sondami.

Vrty provádíme do hloubek až 200 metrů. Cena za vrtný metr je od 800 Kč bez DPH. Projekt a zpracování nabídky ZDARMA.

Kontakt: Michal Štěpánek, tel. 725 864 111, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.